Sunday, June 10, 2012

monday muhasabah


Bahawasanya, hari ini aku belajar bahawa fitnah yang tertuju ke arah kita adalah disebabkan sikap kita sendiri.

CUTT !!